Komiteti i Helsinkit në Shqipëri: Pjesëmarrja e ulët

Përmes një deklarate, Komiteti i Helsikit në Shqipëri ka vënë në pah pjesëmarrjen e ulët në votime duke shtuar se orët e fundit rënia ishte edhe më e ndjeshme.

Pas mbylljes së qendrave të votimit në orën 19:00, Komiteti deklaroi se në tërësi, situata e raportuar nga vëzhguesit e ka qenë normale dhe e qetë. Por përveç pjesëmarrjes shumë të ulët ata kanë kritikuar rastet kur votimi nuk është bërë i fshehtë por me ndihmën e familjarëve. Gjithashtu në deklaratën e tyre ata kanë shprehur se ka patur raste kur boja është mundur të fshihet çka e bën të vështirë dikë për tu identifikuar nëse ka votuar apo jo.

Për këto zgjedhje Komiteti i Helsinkit kishte të akredituar 112 vëzhgues për të monitoruar aspekte të rëndësishme të procesit parazgjedhor, të procesit të ditës së votimit dhe numërimit për Zgjedhjet e Qeverisjes Vendore.

Komiteti Shqiptar i Helsinkit, prej vitit 1996 ka monitoruar të gjitha zgjedhjet e qeverisjes vendore dhe parlamentare në vendin tonë, me qëllim për të kontribuar në ushtrimin e të drejtës së votës në mënyrë të lirë, vetjake, të fshehtë dhe të barabartë. 

Deklarata e plotë e Komisionit të Helsinkit:

Mbyllen disa Qendra Votimi – Para mbylljes së tyre, bie fluksi i zgjedhësve në një pjesë të këtyre qendrave të monitoruara nga vëzhguesit e KShH-së. Sikurse dihet sipas Kodit Zgjedhor, qendrat e votimit mbyllen parimisht në orën 19:00, me përjashtim të rasteve kur në këto qendra ka fluks zgjedhësish në kohën që qendra duhet të mbyllet, në ambientet e jashtme të qendrës. Orët e fundit të monitorimit evidentuan një rënie të ndjeshme të numrit të zgjedhësve në qendrat e votimit që po monitorohen nga vëzhguesit e KShH-së.

Përshembull, në qytetin e Tiranës, QV nr. 1889/1 janë paraqitur 178 zgjedhës nga 907 zgjedhës që duhet të jenë në total. Gjithashtu, në Shkollën Dëshmorët e Lirisë në QV nr. 1830 kanë votuar 28% e zgjedhësve, përkatësisht 126 zgjedhës nga 266 në total. Në 2 QV që po monitorohen nga vëzhguesi i KShH-së në Pallatin ‘Asllan Rusi’, respektivisht QV nr. 1887/1 dhe nr. 1887/2 rezultojnë të kenë votuar 378 zgjedhës, ndërkohë që po shqyrtohet nga ana e komisioneve mundësia e shtyrjes së orarit të mbylljes së votimit me një orë. KShH po verifikon këtë informacion pasi KQV shtyn procesin e votimit pa orar, vetëm në rast se në kohën e mbylljes së tij ka persona prezent në ambientet jashtë QV, për të mundësuar votimin e këtyre të fundit. Rreth orës 18:44 pranë Shkollës ‘Vasil Shanto’, në QV nr. 1840 është vërejtur një rritje e numrit të votuesve me rreth 50 votues në një hark kohor prej 1 orë.

Në tërësi, situata e raportuar nga vëzhguesit e KShH-së ka vijuar të jetë normale dhe e qetë. Ndërkohë që dy-tre orë më parë raportohen këto parregullsi. Konkretisht:
Rreth orës 15.45, në QV nr. 1844/1 pranë Shkollës ‘Besnik Sykja’ vëzhguesi i KShH-së ka depozituar vërejtje në mënyrë të përsëritur, për shkak se në këtë QV është konstatuar hyrja e personave të paautorizuar, gjë që përbën cënim të nenit 110 të Kodit Zgjedhor.

Vërejtjet e depozituara nga vëzhguesia nuk janë protokolluar dhe anëtarët e Komisionit, të cilët nuk kanë rënë dakord mbi detyrimin që kanë për ta protokolluar vërejtjen, detyrim ky i parashikuar në nenin 41 të Kodit Zgjedhor. Në këto kushte, vëzhguesia ka depozituar përsëri vërejtje për mosrepsektim të dispozitave të Kodit Zgjedhor për protokollimin e vërejtjeve me shkrim. Në QV nr. 18041, pranë ZAZ nr. 34, vëzhguesi i KShH adresoi vërejtje me shkrim për shkak se 1 zgjedhës që po votonte u tentua të ndihmohej pa vullnetin e tij nga një person tjetër duke bërë që në dhomën e fshehtë të qëndronin 2 persona.

Vërejtja me shkrim e vëzhguesit të KShH-së për mosrespektimin e plotë të procedurës që duhet të ndiqet në rastet kur zgjedhësi nuk mund të votojë vetë për shkaqe shëndetësore, nuk është marrë në konsideratë nga ana e Komisionit të QV nr. 1889/1 pranë Njësisë nr. 7.

Be the first to comment

Lini një Përgjigje